Lokale

Sortsforsøk seine sorter

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

Fakta om potetsorter

Les mer ›

Sortsforsøk i sein potet

Polaris er eneste nye sort i årets forsøk. Sorten er en spesialsort for chips, og utmerker seg med fin stekefarge selv ved lagring ned mot 6 grader.

Les mer ›