Lokale

Sortsforsøk seine sorter

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

Fakta om potetsorter

Les mer ›

Nye potetsorter til chips

Det er flere nummersorter som har lovende egenskaper. Av de godkjente sortene har Lady Claire den beste chipskvaliteten, men litt lavt tørrstoffinnhold.

Les mer ›

Sortsforsøk i sein potet

Polaris er eneste nye sort i årets forsøk. Sorten er en spesialsort for chips, og utmerker seg med fin stekefarge selv ved lagring ned mot 6 grader.

Les mer ›

Nye tidlige potetsorter/kloner

Det er flere tidligkloner som konkurrerer godt med markedsortene når det gjelder avling tidlig i sesongen.

Les mer ›

Gårdsreportasje hos Tellef Birkeland

Møglestu Gård ligger i Lillesand kommune. Tellef har drevet gården siden 1992. Det er ca 100 daa dyrka jord på gården. I tillegg leier Tellef 200 daa i nærområdet.

Les mer ›

Chipspoteter - nye sorter

Sørlandschips i Kristiansand øker stadig sin produksjon, og vil i kommende sesong bruke ca 10.000 tonn poteter.

Les mer ›