Lokale

Sortsforsøk seine sorter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fakta om potetsorter

Les mer ›

Nye potetsorter til chips

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er flere nummersorter som har lovende egenskaper. Av de godkjente sortene har Lady Claire den beste chipskvaliteten, men litt lavt tørrstoffinnhold.

Les mer ›

Sortsforsøk i sein potet

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Polaris er eneste nye sort i årets forsøk. Sorten er en spesialsort for chips, og utmerker seg med fin stekefarge selv ved lagring ned mot 6 grader.

Les mer ›

Nye tidlige potetsorter/kloner

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er flere tidligkloner som konkurrerer godt med markedsortene når det gjelder avling tidlig i sesongen.

Les mer ›

Gårdsreportasje hos Tellef Birkeland

06.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Møglestu Gård ligger i Lillesand kommune. Tellef har drevet gården siden 1992. Det er ca 100 daa dyrka jord på gården. I tillegg leier Tellef 200 daa i nærområdet.

Les mer ›

Chipspoteter - nye sorter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Sørlandschips i Kristiansand øker stadig sin produksjon, og vil i kommende sesong bruke ca 10.000 tonn poteter.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.