Lokale

Beising av settepoteter mor sølvskurv

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ik-ke gitt økt avling av Solist og Berber.

Les mer ›

Tørråte i potet

30.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

På grunn av en sein vår har potetene blitt satt over en lengre periode enn vanlig. Det vil derfor være riktig å sprøyte mot tørråte på mindre planter enn vanlig, og ikke vente til radlukking.

Les mer ›

Settepotetstørrelse og setteavstand i Arielle

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tidligsorten Arielle gir høyest totalavling ved kort setteavstand og middels store settepoteter.

Les mer ›

Settepoteter

16.12.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tester i Holland viser at det er mindre Y- og A-virus i egenoppformerte settepoteter fra vårt område enn på flere år.

Les mer ›

Gårdsreportasje hos Tellef Birkeland

06.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Møglestu Gård ligger i Lillesand kommune. Tellef har drevet gården siden 1992. Det er ca 100 daa dyrka jord på gården. I tillegg leier Tellef 200 daa i nærområdet.

Les mer ›

Tilbud om virustest av egne settepoteter

19.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Virustesten anbefales for kvalitetssikring av egne settepoteter hvis: Du ønsker å bruke settepoteter av egen avl, men er usikker på hvor mye virussmitte de har.

Les mer ›

Potetvirus Y og A i egenoppformerte settepoteter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere potetprodusenter har i vinter fått analysert sine egenoppformerte settepoteter ved det hollandske laboratoriet NAK.

Les mer ›

Dyrking av egne settepoteter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med dårlige settepoteter snubler man allerede på startstreken. De fleste innser at det er veldig klar sammenheng mellom gode settepoteter og det økonomiske resultatet av selve salgsproduksjonen.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.