Lokale

Beising av settepoteter mor sølvskurv

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ik-ke gitt økt avling av Solist og Berber.

Les mer ›

Tørråte i potet

På grunn av en sein vår har potetene blitt satt over en lengre periode enn vanlig. Det vil derfor være riktig å sprøyte mot tørråte på mindre planter enn vanlig, og ikke vente til radlukking.

Les mer ›

Settepotetstørrelse og setteavstand i Arielle

Tidligsorten Arielle gir høyest totalavling ved kort setteavstand og middels store settepoteter.

Les mer ›

Settepoteter

Tester i Holland viser at det er mindre Y- og A-virus i egenoppformerte settepoteter fra vårt område enn på flere år.

Les mer ›

Gårdsreportasje hos Tellef Birkeland

Møglestu Gård ligger i Lillesand kommune. Tellef har drevet gården siden 1992. Det er ca 100 daa dyrka jord på gården. I tillegg leier Tellef 200 daa i nærområdet.

Les mer ›

Tilbud om virustest av egne settepoteter

Virustesten anbefales for kvalitetssikring av egne settepoteter hvis: Du ønsker å bruke settepoteter av egen avl, men er usikker på hvor mye virussmitte de har.

Les mer ›

Potetvirus Y og A i egenoppformerte settepoteter

Flere potetprodusenter har i vinter fått analysert sine egenoppformerte settepoteter ved det hollandske laboratoriet NAK.

Les mer ›

Dyrking av egne settepoteter

Med dårlige settepoteter snubler man allerede på startstreken. De fleste innser at det er veldig klar sammenheng mellom gode settepoteter og det økonomiske resultatet av selve salgsproduksjonen.

Les mer ›