Lokale

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

07.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører. Pr i dag finnes ingen effektive tiltak mot kjølmark.

Les mer ›

Potetsystenematode i tidligpotet

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rutt og Juno gir i årets forsøk vesentlig større avling både ved tidlig og sein høsting enn Ostara.

Les mer ›

Proman - nytt ugrasmiddel i potet under plast

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det nye ugrasmiddelet Proman gir en god og breispektra ugrasvirkning i potet under plast.

Les mer ›

Beising av settepoteter mor sølvskurv

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ik-ke gitt økt avling av Solist og Berber.

Les mer ›

Kjølmark i potet

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Internasjonalt rapporteres det om økende skader i potet forårsaket av kjølmark. Det finnes i dag ingen effektive tiltak/midler i Norge mot kjølmark.

Les mer ›

Sprøytekvalitet mot tørråte i potet

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi har prøvd ut ulik sprøyteteknikk og sprøytekvalitet mot tørråte i potet. Riktig dysevalg, innstilling og bruk er avgjørende for å få akseptabelt sprøyteresultat.

Les mer ›

Nitrogengjødsling til Solist

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Årets forsøk viser at tidligsorten Solist reagerer positivt på sterk nitrogengjødsling, og at dette ikke går ut over tørrstoffprosenten.

Les mer ›

Potetcystenematode i tidligpotet

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at tidlighøsting er en effektiv metode for å redusere populasjonen av gul PCN i jorda.

Les mer ›

Nye ugrasmidler i tidligpotet

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

De nye ugrasmidlene Metric og Proman kan bli verdifulle bidrag i ugras-bekjemping i tidligpotet under plast /fiberduk.

Les mer ›

Regulering av kjølmark i potet

09.10.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kort engomløp, tidlig høsting og pløying i august for å ødelegge puppene, er kjente tiltak for å redusere kjølmarkskadene i potet.

Les mer ›

Foredrag på fagmøte i potet 16.februar

20.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fagmøte på Landvik i Grimstad. 16. februar 2012

Les mer ›

Tørråte i potet

07.06.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvor kommer tørråte fra? Hvordan skal vi unngå den, og mye mer....

Les mer ›

Tørråtebekjemping

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Potettørråte bekjempes forebyggende. Blad og stengler må være dekket av tørråtemidler når tørråtesporer spres.

Les mer ›

Nye tørråtemidler i potet

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nye tørråtemidler er Ranman og Revus.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.