Lokale

Kalsiumtilførsel til settepoteter

Ulik kalsiumtilførsel i settepotetdyrkinga av Rutt og Berber ser ikke ut til å påvirke spiring, vitalitet og avling året etterpå.

Les mer ›

Nitrogengjødsel til Arielle

Tidligsorten Arielle gir i årets lokale forsøk ingen respons på økt nitro-gengjødsel. Dette skyldes ettervirkning av husdyrgjødsel fra i fjor.

Les mer ›

Bedre potetavling med ekstra kalium!

Gjødsling til økologisk potet er mer enn å spre ut 2-3 tonn husdyrgjødsel og håpe på det beste.

Les mer ›