Lokale

Vanning i potet

29.05.2019

Tidligpotetene trenger nå jevnlig tilførsel av vann for å gi god tilvekst og fin kvalitet. Tidlig vanning er viktig for å motvirke flatskurv. Særlig gjelder dette på lett jord med høy pH.

Les mer ›

Dryppvanning og næringstilførsel i tidligpotet

20.05.2019

I et demonstrasjonsfelt på Landvik fikk vi mindre flatskurv der det ble vannet med dryppvanning enn der det ble vannet på vanlig måte.

Les mer ›

Vanning til potet

25.05.2018

For å oppnå en stor avling av god kvalitet, må potetplantene ha jevn tilgang på vann helt fra begynnende knollansetting til vekstavslutning.

Les mer ›

Ugrasbekjemping før plastlegging i potet

27.03.2018

Ved ugrassprøyting før plastlegging er følgende midler godkjent brukt i 2018: Fenix, Sencor og Centium.

Les mer ›

Gjødsling til seine potetsorter

22.03.2018

Nye forsøk viser betydelig forskjell i nitrogenkrav mellom sorter. For eksempel må Lady Claire gjødsles helt annerledes enn Saturna.

Les mer ›

Vekstavslutning i potet

01.09.2017

Det har vært en krevende ettersommer med tanke på tørråtebekjemping. Tørråte på bladverket er mer regelen enn unntaket når man inspiserer åkrene nå.

Les mer ›

Jordløsning etter tidligpotet

28.02.2017 (Oppdatert: 02.03.2017)

Jordløsning etter høsting av tidligpotet har gitt en stor forbedring av jordas infiltrasjonsevne. Raigrasavlinga har økt med 20% sammenlignet med jord som ikke blir løsnet.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

18.05.2015

Av nye sorter er P04-62-41 en ganske pen matpotet, men avlingsmessig skuffer sorten i årets forsøk. P02-18-66 kan være aktuell til chips. Øvrige nye sorter i årets prøving imponerer ikke.

Les mer ›

Settepotetkvalitet i Asterix

18.05.2015

Sertifiserte settepoteter av Asterix har i dette forsøket gitt høyere avling enn egne settepoteter. Dette skyldes sannsynligvis kombinasjonen av virus Y og A i egne settepoteter.

Les mer ›

Setteavstand og antall groer i Solist

18.05.2015

Settepoteter av Solist med en kraftig hovedgroe gir et mindre knollansett og en høyere knollvekt enn settepoteter med flere groer. Totalavling skiller seg derimot ikke ved ulikt antall groer.

Les mer ›

Kjølmark

18.05.2015

På Agder har vi mye gras i vekstskiftet og flere produsenter av potet og gulrot lider til dels store tap på grunn av kvalitetsfeil forårsaka kjølmark.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

18.05.2015

Potetsortenes resistensegenskaper, potetsortenes bruksegenskaper, knollbeskrivelse og tidlighet og potetsortenes kvalitetsegenskaper.

Les mer ›

Dekkemetoder i Juno

18.05.2015

Dekking med fiberduk over vanlig plast i perioden fra setting til plastfjerning ga ikke avlingsøkning i dette feltet.

Les mer ›

Bladlus- og virusbekjemping i settepoteter

18.05.2015

Bekjemping av bladlus med ulike midler har ikke medført mindre oppsmitting av potetvirus Y i plantene. Tendens til positiv effekt av Fibrio parafinolje bør undersøkes nærmere.

Les mer ›

Beising av settepoteter mot sølvskurv

18.05.2015

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ikke gitt økt avling av Solist. Beisemiddelet Maxim har heller ikke gitt sikker avlingsøkning i Rutt.

Les mer ›

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

07.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører. Pr i dag finnes ingen effektive tiltak mot kjølmark.

Les mer ›

Kalsiumtilførsel til settepoteter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ulik kalsiumtilførsel i settepotetdyrkinga av Rutt og Berber ser ikke ut til å påvirke spiring, vitalitet og avling året etterpå.

Les mer ›

Potetsystenematode i tidligpotet

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rutt og Juno gir i årets forsøk vesentlig større avling både ved tidlig og sein høsting enn Ostara.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Proman - nytt ugrasmiddel i potet under plast

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det nye ugrasmiddelet Proman gir en god og breispektra ugrasvirkning i potet under plast.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.