Lokale

Vanning til potet

For å oppnå en stor avling av god kvalitet, må potetplantene ha jevn tilgang på vann helt fra begynnende knollansetting til vekstavslutning.

Les mer ›

Ugrasbekjemping før plastlegging i potet

Ved ugrassprøyting før plastlegging er følgende midler godkjent brukt i 2018: Fenix, Sencor og Centium.

Les mer ›

Gjødsling til seine potetsorter

Nye forsøk viser betydelig forskjell i nitrogenkrav mellom sorter. For eksempel må Lady Claire gjødsles helt annerledes enn Saturna.

Les mer ›

Vekstavslutning i potet

Det har vært en krevende ettersommer med tanke på tørråtebekjemping. Tørråte på bladverket er mer regelen enn unntaket når man inspiserer åkrene nå.

Les mer ›

Jordløsning etter tidligpotet

Jordløsning etter høsting av tidligpotet har gitt en stor forbedring av jordas infiltrasjonsevne. Raigrasavlinga har økt med 20% sammenlignet med jord som ikke blir løsnet.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

Av nye sorter er P04-62-41 en ganske pen matpotet, men avlingsmessig skuffer sorten i årets forsøk. P02-18-66 kan være aktuell til chips. Øvrige nye sorter i årets prøving imponerer ikke.

Les mer ›

Settepotetkvalitet i Asterix

Sertifiserte settepoteter av Asterix har i dette forsøket gitt høyere avling enn egne settepoteter. Dette skyldes sannsynligvis kombinasjonen av virus Y og A i egne settepoteter.

Les mer ›

Setteavstand og antall groer i Solist

Settepoteter av Solist med en kraftig hovedgroe gir et mindre knollansett og en høyere knollvekt enn settepoteter med flere groer. Totalavling skiller seg derimot ikke ved ulikt antall groer.

Les mer ›

Kjølmark

På Agder har vi mye gras i vekstskiftet og flere produsenter av potet og gulrot lider til dels store tap på grunn av kvalitetsfeil forårsaka kjølmark.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

Potetsortenes resistensegenskaper, potetsortenes bruksegenskaper, knollbeskrivelse og tidlighet og potetsortenes kvalitetsegenskaper.

Les mer ›

Dekkemetoder i Juno

Dekking med fiberduk over vanlig plast i perioden fra setting til plastfjerning ga ikke avlingsøkning i dette feltet.

Les mer ›

Bladlus- og virusbekjemping i settepoteter

Bekjemping av bladlus med ulike midler har ikke medført mindre oppsmitting av potetvirus Y i plantene. Tendens til positiv effekt av Fibrio parafinolje bør undersøkes nærmere.

Les mer ›

Beising av settepoteter mot sølvskurv

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ikke gitt økt avling av Solist. Beisemiddelet Maxim har heller ikke gitt sikker avlingsøkning i Rutt.

Les mer ›

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører. Pr i dag finnes ingen effektive tiltak mot kjølmark.

Les mer ›

Kalsiumtilførsel til settepoteter

Ulik kalsiumtilførsel i settepotetdyrkinga av Rutt og Berber ser ikke ut til å påvirke spiring, vitalitet og avling året etterpå.

Les mer ›

Potetsystenematode i tidligpotet

Rutt og Juno gir i årets forsøk vesentlig større avling både ved tidlig og sein høsting enn Ostara.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Proman - nytt ugrasmiddel i potet under plast

Det nye ugrasmiddelet Proman gir en god og breispektra ugrasvirkning i potet under plast.

Les mer ›

Beising av settepoteter mor sølvskurv

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ik-ke gitt økt avling av Solist og Berber.

Les mer ›

Nitrogengjødsel til Arielle

Tidligsorten Arielle gir i årets lokale forsøk ingen respons på økt nitro-gengjødsel. Dette skyldes ettervirkning av husdyrgjødsel fra i fjor.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side