Lokale

Bedre bunnlinje

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Les mer ›

Økologisk Landbruk 2009

Siden 1992 har økoarealet blitt 15-dobla, og ligger nå på 567.000 dekar, det utgjør 5,6 % av den dyrka marka i Norge.

Les mer ›