Lokale

En god start er viktig i korndyrkinga

Et godt resultat i korndyrkinga krever at de grunnleggende forutsetningene som drenering, kalktilstand og jordstruktur er på plass. I tillegg må tillaging av såbed skje under lagelige forhold.

Les mer ›

Fakta om kornsorter for Agder 2014

Fakta om kornsorter for Agder 2014

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting og vekstregulering har i år gitt 10% avlingsøkning i gjennomsnitt for alle byggsortene.

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting og vekstregulering har gitt stor meravling også i år, spesielt for 6-radssortene. Den nye GN 81090 hevder seg godt også uten sprøyting.

Les mer ›

Korn faktastoff

fakta om kornsorter på Agder 2013

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering i 6-radsbygg

Resultater fra siste års forsøk finner du ved å følge linken her:

Les mer ›

Forsøk med havresorter, med og uten soppsprøyting og stråforkorting

Resultater fra siste års forsøk finner du ved å følge linken her:

Les mer ›

Forsøk med byggsorter, med og uten soppsprøyting og stråforkorting

Resultater fra siste års forsøk med byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting finner du under linken her:

Les mer ›

Kornsorter for Agder 2013

Aktuelle kornsorter for Agder er vist her.

Les mer ›

Havresorter for Sør-Vestlandet 2011

Artikkeln omtaler forsøk med havresorter for Sør-Vestlandet i 2011. Les artikkeln her:

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting 2011

Artikkelen omtaler resultater fra forsøk med byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting i 2011. Les artikkelen her:

Les mer ›

Bedre bunnlinje

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Les mer ›

Forsøksmelding 2010 - Korn og frø

Resultater fra forsøkene 2010

Les mer ›

Forsøksmelding 2010

Presentasjon av forsøkene på Agder i 2010

Les mer ›

Rett såmengde til korn

Rett såmengde avhenger av kornstørrelse, spireevne, såtid og jordart. Her kan du finne anbefalte såmengder til bygg, havre og vårhvete på Sør-Vestlandet.

Les mer ›

Ta floghavren på alvor!

Floghavren er dessverre på frammarsj i kornåkrene i Agder og Rogaland. Dette skyldes bl.a. overgang til mer ensidig korndyrking, der floghavren trives bedre enn i et allsidig omløp.

Les mer ›

Økologisk Landbruk 2009

Siden 1992 har økoarealet blitt 15-dobla, og ligger nå på 567.000 dekar, det utgjør 5,6 % av den dyrka marka i Norge.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side