Lokale

Vedlikehold og lagring av maskiner

13.10.2017

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.

Les mer ›

Tid for å sjekke gjødslingplanen

19.03.2014

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Ulike presser og kjørehastighet til høyensilasje

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Variabeltkammerpresse presset de tyngste rundballene i kg/ball, mens fir-kantballene ble presset hardest og var tyngst per kubikkmeter.

Les mer ›

Økonomiske effekter av erter og kløver i gjenlegg og eng

30.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er utført feltforsøk og registreringer med belgvekster i gjenlegg og eng i flere år på Sørlandet.

Les mer ›

Økosamdrift måtte gje seg

20.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

For nokre få år tilbake var det 25 gardar som produserte økologisk mjølk på Agder. I dag er talet 16, ingen nye kjem til og fleire vurderer å slutte.

Les mer ›

Nytt rådgivingsverktøy for beregning av mekaniserings-og totale grovfôrkostnader

01.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nytt totalkalkyleverktøy for grovfôrproduksjon er klart 1.november og innen nyttår skal 30 rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og Tine fra hele landet kurses for å kunne tilby rådgiving lokalt.

Les mer ›

Rådgivingstilbud mekaniserings- og økonomiprogrammer

13.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruksrådgiving Agder har utviklet flere beregningsprogrammer innen mekaniseringsøkonomi og produksjonsøkonomi.

Les mer ›

Slåmaskin for breispredning med og uten stengelknekker

13.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at bredpredt gras med stengelknekker tørket mye raskere og ga bedre gjæringskvalitet og lavere total fôrkostnad enn graset som ble lagt i smal streng, selv når kostnader med rive og raking medregnes. En videreføring av forsøket i 2011 under nesten identiske forhold, viste at bredspredning uten stengelknekker ikke førte til raskere tørking og ga dessuten høgere fôrkostnad enn strenglagt gras. For å kunne utnytte muligheten som ligger i bredspredningsmetoden til raskere tørking og billigere fôr, mener vi at slåmaskinene må ha stengelknekker også ved bredspredning.

Les mer ›

Grøfting – materialvalg

28.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Billige rør og små dimensjoner har kortest levetid. Bruk godt filtermateriale. Beskytt rørene mot trykkskader. Viktig å gjøre grøftearbeidet nøyaktig.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Husdyrgjødsel om våren

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Når snøen og telen er vekk og det er kjørbare forhold, kan en kjøre ut husdyrgjødsla. Det er viktig å bruke husdyrgjødsla slik at det blir minst mulig tap av næringsstoffer og lite kjøreskader.

Les mer ›

Økonomiske utslag av intensiv/ekstensiv drift i grasdyrking

19.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bønder har ulik tilpasning av grasdyrkinga på gården.

Les mer ›

Økonomisk mekanisering i grashøsting

16.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva er de beste valg og de beste økonomiske tilpasninger for grashandtering på den enkelte gård ? Nytt beregningsprogram for grasdyrking og grasmekanisering gir mange nyttige sammenhenger og svar.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.