Lokale

Ensileringsmilder og plastlag i høyensilasje til hest

Det var ingen mugghemmende effekt av å tilsette «Kofasil ultra» eller «Kofa grain pH 5» til høyensilasje, men det var en klar tendens til mindre mugg ved tilsetning av «Kofasil ultra».

Les mer ›

Ulike plasttyper og plastlag til høyensilasje

Det var ingen forskjell mellom plasttypene «Supergrass» og «Silograss» med hensyn til muggdannelse på firkantballer av høyensilasje.

Les mer ›

Ensilering av grønnfôrert

Forsøket med ulike ensileringsmidler til økologisk grønnfôrert viser liten forskjell i gjæringskvalitet.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Økonomisk mekanisering i grashøsting

Hva er de beste valg og de beste økonomiske tilpasninger for grashandtering på den enkelte gård ? Nytt beregningsprogram for grasdyrking og grasmekanisering gir mange nyttige sammenhenger og svar.

Les mer ›