Lokale

Ensileringsmilder og plastlag i høyensilasje til hest

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var ingen mugghemmende effekt av å tilsette «Kofasil ultra» eller «Kofa grain pH 5» til høyensilasje, men det var en klar tendens til mindre mugg ved tilsetning av «Kofasil ultra».

Les mer ›

Ulike plasttyper og plastlag til høyensilasje

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var ingen forskjell mellom plasttypene «Supergrass» og «Silograss» med hensyn til muggdannelse på firkantballer av høyensilasje.

Les mer ›

Ensilering av grønnfôrert

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøket med ulike ensileringsmidler til økologisk grønnfôrert viser liten forskjell i gjæringskvalitet.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Økonomisk mekanisering i grashøsting

16.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva er de beste valg og de beste økonomiske tilpasninger for grashandtering på den enkelte gård ? Nytt beregningsprogram for grasdyrking og grasmekanisering gir mange nyttige sammenhenger og svar.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.