Lokale

Fôring av ammeku

25.11.2018 (Oppdatert: 28.11.2018)

Få en oversikt over mengden grovfôr du har og hvilken kvalitet. Dersom grovfôr er en begrensende faktoren er det viktigst av alt at man har minst en eteplass per dyr.

Les mer ›

Tid for å sjekke gjødslingplanen

19.03.2014

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Drivende temperaturer - rivende utvikling i graset

26.05.2016

Temperaturen er den viktigste enkeltfaktor for utviklingen i graset.

Les mer ›

Satsing på økt storfekjøttproduksjon i Aust-Agder

26.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving Agder har satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene for økt storfekjøttproduksjon. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen og er i samarbeid med Nortura og Bondelaget.

Les mer ›

Ulike plasttyper og plastlag til høyensilasje

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var ingen forskjell mellom plasttypene «Supergrass» og «Silograss» med hensyn til muggdannelse på firkantballer av høyensilasje.

Les mer ›

Vekstavslutning på høsten

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var ingen ettervirkning av sisteslått året før, på avlinga i første- og andreslåtten. Det var større avling i ruter sådd med Spire surfôr Normal, enn i ruter med raigrasblanding i førsteslåtten.

Les mer ›

Økomjølktrendar

20.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I første halvdel av 2013 auka omsettinga av økologiske produkt sterkt i Noreg, og også mjølkeprodukta er på veg opp att etter ei periode med stagnasjon.

Les mer ›

Økosamdrift måtte gje seg

20.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

For nokre få år tilbake var det 25 gardar som produserte økologisk mjølk på Agder. I dag er talet 16, ingen nye kjem til og fleire vurderer å slutte.

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

06.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Høyensilaje til hest

10.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi i NLR Agder har fått innvilget penger til å gjennomføre et treårig prosjekt som omhandler høyensilasje til hest.

Les mer ›

Ensilering av grønnfôrert

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøket med ulike ensileringsmidler til økologisk grønnfôrert viser liten forskjell i gjæringskvalitet.

Les mer ›

Faddersauer på Sukkertoppen

03.10.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og det tradisjonelle husdyrholdet opphører?

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Økonomisk mekanisering i grashøsting

16.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva er de beste valg og de beste økonomiske tilpasninger for grashandtering på den enkelte gård ? Nytt beregningsprogram for grasdyrking og grasmekanisering gir mange nyttige sammenhenger og svar.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.