Lokale

Tid for å sjekke gjødslingplanen

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Beite – en viktig ressurs på gården

Gjødsle i forhold til beitestrategi og vær bevisst på hva en vil ha ut av beitet.

Les mer ›

Rug til intensive beiter for melkeku

I Danmark har rug blitt brukt til intensive ettårige beiter til melkekyr i mange år. Dette er også aktuelt i Norge. Rug etablerer seg veldig raskt og har rask gjenvekst.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i høstbeite

Etter registrenger av to beitesesonger 2012 og 2013 er det observert at for-enhetskonsentrajonen, protein og fordøyeligheten går ned utover i beite-sesongen ved kontinuerlig beiting, mens innholdet av sukker holder seg oppe. Trevleinnholdet går opp. Etter registrenger av to beitesesonger 2012 og 2013 er det observert at for-enhetskonsentrajonen, sukker og fordøyeligheten går opp utover i beite-sesongen ved skiftebeiting, mens innholdet av protein og NDF går ned.

Les mer ›

Strandtorn på Lista

Fôrproduksjonen på eng med strandtorn uten bruk av mineralgjødsel er, etter 3 år uten kunstgjødsling, på 162 FEm per dekar. Fôrproduksjonen i 2013 viste som ventet en økning ved økt avstand fra sjøen.

Les mer ›

Faddersauer på Sukkertoppen

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og det tradisjonelle husdyrholdet opphører?

Les mer ›

Forsøk med organisk handelsgjødsel

Det er nå flere slike produkter på markedet, og når de kan konkurrere i virkning, brukerkvalitet og pris, så er disse interessante. Det er også positivt at en slik kan utnytte ressursene bedre.

Les mer ›