Lokale

Tørkesituasjonen i Agder

07.08.2018 (Oppdatert: 21.08.2018)

Situasjonen med tørke og lave avlinger har vært ekstrem for enkelte, men det er fortsatt muligheter for å berge inn en del fôr ved sesongslutt. Ta kontakt for hjelp med avlingsskade.

Les mer ›

Tid for å sjekke gjødslingplanen

19.03.2014

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Beite – en viktig ressurs på gården

12.04.2016 (Oppdatert: 20.04.2016)

Gjødsle i forhold til beitestrategi og vær bevisst på hva en vil ha ut av beitet.

Les mer ›

Rug til intensive beiter for melkeku

12.04.2016

I Danmark har rug blitt brukt til intensive ettårige beiter til melkekyr i mange år. Dette er også aktuelt i Norge. Rug etablerer seg veldig raskt og har rask gjenvekst.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i høstbeite

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Etter registrenger av to beitesesonger 2012 og 2013 er det observert at for-enhetskonsentrajonen, protein og fordøyeligheten går ned utover i beite-sesongen ved kontinuerlig beiting, mens innholdet av sukker holder seg oppe. Trevleinnholdet går opp. Etter registrenger av to beitesesonger 2012 og 2013 er det observert at for-enhetskonsentrajonen, sukker og fordøyeligheten går opp utover i beite-sesongen ved skiftebeiting, mens innholdet av protein og NDF går ned.

Les mer ›

Strandtorn på Lista

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fôrproduksjonen på eng med strandtorn uten bruk av mineralgjødsel er, etter 3 år uten kunstgjødsling, på 162 FEm per dekar. Fôrproduksjonen i 2013 viste som ventet en økning ved økt avstand fra sjøen.

Les mer ›

Faddersauer på Sukkertoppen

03.10.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og det tradisjonelle husdyrholdet opphører?

Les mer ›

Forsøk med organisk handelsgjødsel

17.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er nå flere slike produkter på markedet, og når de kan konkurrere i virkning, brukerkvalitet og pris, så er disse interessante. Det er også positivt at en slik kan utnytte ressursene bedre.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.