Lokale

Brukserklæring for bruk av Matrigon 72 SG mot tistel i grasmark

Matrigon 72 SG har 7 dagers sperrefrist. Bruk 50 ml Renol pr daa i blandingen for bedre virkning.

Les mer ›

Husk å få Brukserklæring for Off-Label bruk av Ally SX i eng og beite

Off-label etikett får du enkelt ved å henvende deg til NLR Agder.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i grønnfôrert som dekkvekst i gjenlegg

Artikkelen omtaler resultatene fra forsøk med sprøyting mot frøugras i ert som dekkvekst i gjenlegg.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i fôrmais 2011

Artikkelen omtaler resultater fra forsøk med nye og "gamle" ugrasmidler i fôrmais i 2011. Les artikkelen her:

Les mer ›

Ugrasbekjemping i grønnfôr av ert

Det er rimelig sikkert å bruke Basagran SG der erter inngår i grønnfôrblanding.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i gras

3 artikler om ugrasbekjempelse

Les mer ›