Lokale

Belgvekster på Bjåen

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Luserne overvintra svært dårlig, mens de andre frøblandingene med 10-20% kløver har gitt god avling de to første engåra, og mindre det tredje året. Kløverandelen gikk ned i andre engår.

Les mer ›

Bladfaks i blanding med Hykor og Kora

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I første slått dominerte bladfaks på de fleste ledd der den var sådd med minst 50% andel, og andelen bladfaks ble redusert fra første til andre slått.

Les mer ›

Kalium og kløver i økologisk engdyrking

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

På kaliumfattig jord gir ekstra tilførsel av kalium økt grovfôravling. Frø-blandinga med den tetraploide kløversorten Reipo ga større avling enn frøblandingene med de diploide sortene Lea og Nordi.

Les mer ›

Hykor raisvingel + kløver sammenlignet med Spire Surfôr Normal

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hykor raisvingel + kløver klarte seg bra i 1. slått på myr, 275 m o.h. I 1. slått var det likevel noe mindre avling enn med Spire Surfôr Normal. Kvaliteten var likevel høyere enn Spire Surfôr Normal.

Les mer ›

Timoteisorter

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I alle tre engår er det Grindstad og Lidar som gir størst avling både ved to og tre slåtter. Sett under ett for alle forsøk er det fortsatt Grindstad som ligger et lite hakk foran.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.