Lokale

Høstgjenlegg

17.08.2018

De fleste har nok utsatt fornying til neste år pga grovforsituasjonen, men for de det passer for er det nå svært gunstige forhold for høstgjenlegg.

Les mer ›

Rett pris på rundballer gir mer avling

19.06.2018 (Oppdatert: 05.07.2018)

Det er i utgangspunktet markedet som bestemmer hva prisen på rundballer. Men rundballer ligger ikke ute på børsen og det er stor forskjell på hva baller faktisk blir omsatt for.

Les mer ›

Sprøyting av eng etter 1. slått

19.06.2018

Fikk du ikke sprøytet enga mot ugras i vår kan du gjøre noe med det nå. Vi minner også om at du må huske å notere ned tiltak du gjør og føre plantevernjournal.

Les mer ›

Tørke på Sørlandet – hva gjør du?

11.06.2018

På Sørlandet er enger og beiter sterkt preget av tørken. Her får du tips til tiltak som kan berge grasavlinga.

Les mer ›

Sprøyting av gjenlegg

18.05.2018

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe. Ofte venter en for lenge før en setter inn ugrasbekjemping.

Les mer ›

Vanning av gras

18.05.2018

Nå er det på tide å finne fram vanningsvogna.

Les mer ›

Investeringer i ammekuproduksjon

16.05.2018

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.

Les mer ›

Isåing i etablert eng

02.05.2018 (Oppdatert: 04.05.2018)

Isåing i etablert eng kan være et svært aktuelt tiltak der man har tynn eng og der det av ulike årsaker er mindre aktuelt med et gjenlegg nå i vår.

Les mer ›

Husdyrgjødselspredning på eng i vår

02.05.2018

Husdyrgjødsla bør spres så raskt som mulig etter 15. februar dersom det er snø og telefritt. Det var lite tidlig spredning av husdyrgjødsel i år på grunn av snøen.

Les mer ›

Helgjødsel - aktuelt på beite

02.05.2018

Heilgjødsel er tørka hønsegjødsel tilsett Urea som N-Gjødsel og Kalium 49% som K-gjødsel. Produksjonen foregår i eigen fabrikk på Sele på Jæren.

Les mer ›

Mineralgjødsel

02.05.2018

Ved kysten er det nå tid for mineralgjødsling på eng og beiter.

Les mer ›

Ugrassprøyting i eng og beite

02.05.2018

Rett tid for kjemisk bekjemping av de fleste ugras er på store rosetter før blomsterstengelen strekker seg. For ugras uten typisk rosett på velutviklet bladmasse før blomstring.

Les mer ›

Vårbrakking av eng

02.05.2018

En grundig brakking av grasmarka før den pløyes eller freses reduserer problemene med flerårige ugras i gjenlegget og de første engåra.

Les mer ›

Stell av beite

22.03.2018

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Les mer ›

Økonomien i saueholdet

23.03.2018

Vårens vakreste eventyr, sauelemminga, har allerede startet lengst sør på Agder, mens innlandsbonden må vente noen dager - til vårsola tar tak i snømengdene. At våren er i komminga er rimelig sikkert.

Les mer ›

Etablering av nytt gjenlegg

16.03.2017

Gammel eng med lite kulturplanter gir dårlig avling og ofte ikke så god kvalitet. Utnytt potensialet som er på jordet. En god etablering av gjenlegg er grunnlaget for høye avlinger i engårene.

Les mer ›

Nydyrking er lønnsomt

22.03.2018

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Les mer ›

Husdyrgjødsel – billig handtering og god virkning

22.03.2018 (Oppdatert: 22.03.2018)

Best totaløkonomi oppnås med billig og rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødseleffekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.

Les mer ›

Drenering

16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›

Økonomi ved slangespreder – kapasiteten må utnyttes

09.03.2018

Spredning av husdyrgjødsel med slangespreder er en effektiv metode, når en har arrondering til det. Fordelene er også at en får mindre jordpakking og kan spre gjødsla under optimale værforhold.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.