Husdyrgjødsel om våren

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) Tønnes Hamar

Når snøen og telen er vekk og det er kjørbare forhold, kan en kjøre ut husdyrgjødsla. Det er viktig å bruke husdyrgjødsla slik at det blir minst mulig tap av næringsstoffer og lite kjøreskader.

Dekk behovet for fosfor og kalium

Bruk mengder som dekker vekstens behov for fosfor og gjerne også kalium i vår. En kan da bruke Opti-NS 27-0-0 (4S) med 4 % svovel i tillegg. Bruk også husdyrgjødsla i første rekke på jord med lite fosfor og kalium, der det uten husdyrgjødsel er nødvendig å bruke Fullgjødsel 18-3-15.

 

Rask nedmolding i åker

I åker er rask nedmolding det viktigste tiltaket for å redusere ammoniakktapet. Tapet kan reduseres fra 50 % til 15 % når nedmoldingstida reduseres fra 18 timer til 2 timer. Minst jordpakking blir det når husdyrgjødsla spres før pløying, og dette fører også til mindre behov for jordarbeiding etterpå. Nedpløying gir noe forsinket gjødselvirkning i forhold til spredning etter pløying. For de fleste fôrvekster betyr dette lite, og kan kompenseres med å gi noe mer mineralgjødsel om våren og tilsvarende mindre som overgjødsling seinere i sesongen.

Tidlig spredning på eng og beite

På eng og beite bør husdyrgjødsla spres tidlig fordi dette som regel gir best gjødselvirkning og minst tilgrising av planter. Dette gjelder særlig vanlig breispredning, mens med stripespredning kan en vente til graset er 10-15 cm høgt. Kjølig, fuktig og vindstille er godt vær for spredning av husdyrgjødsel på eng, og kan redusere ammoniakktapet mye i forhold til å spre i tørt vær med mye vind. Om våren får vi ofte dager med mye sol og vind. Dette er ikke ideelle forhold for kjøring, men prøv da i hvert fall å kjøre tidlig morgen eller helst om kvelden, da er det gjerne kjøligere og mindre vind. På beite bør det gå minst 4-5 uker fra spredning til beitestart pga. fare for parasitter og nedsatt smakelighet.

Vanntilsetting?

Vanntilsetting reduserer ammoniakktap fra husdyrgjødsel på eng og beite og gir i tillegg mindre skorpe og gjødselrester på plantene. Men ekstra vann krever mer kjøring og koster ofte mer enn det som kan spares i mineralgjødsel. Som en hovedregel er det ikke lønnsomt å blande inn mer vann enn at det aktuelle spredeutstyret fungerer greit. Slange- og stripespredere krever tynnere gjødsel enn vanlig breispredning, og tynn gjødsel er også viktigst under tørre forhold.

Husk også at ekstra vann fører til uttynning av alle næringsstoffene unntatt nitrogen, så mengden per dekar må derfor økes tilsvarende for å passe til den planlagte type mineralgjødsel. Det er derfor ikke mulig å ”drøye” husdyrgjødsla ved å tilsette ekstra vann, da må det i tilfelle ha vært planlagt å bruke større mengder per dekar enn det som er nødvendig for å dekke plantenes behov.

Reduser kjøreskadene

Utkjøring av husdyrgjødsel medfører kjøreskader i form av jordpakking og direkte skade på grasplantene. Jordpakking kan reduseres ved å vente til jorda har tilstrekkelig bæreevne og ved å bruke godt dekkutstyr på traktor og vogn. I tillegg bør en unngå å kjøre over arealer der det allerede er spredd gjødsel. Begynn lengst vekke fra innkjøringa og kjør på endestykkene til slutt. Når vogna er tom, kjør tilbake i samme spor hver gang, det er bedre å ødelegge graset i ett spor enn i mange.

Husdyrgjødsel og sporer i melk

Husdyrgjødsla er en viktig faktor for overføring av sporer til fôr og melk, særlig gjødsel fra fjøs hvor det var mye sporer sist vinter. Stort sett vil de forhold som gir god utnytting av næringsstoffene også gi minst risiko for sporer i fôret, dvs. tidlig spredning, tynn gjødsel og unngå kjøreskader.

Analyse av husdyrgjødsel

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel kan variere mye med dyreslag, fôring, strø, vanninnblanding og lagringsmåte. Det finnes standardverdier for ulike dyreslag, men for å utnytte gjødsla best mulig kan det være lønnsomt å sende inn en prøve til analyse. Det gir et bedre grunnlag for å bruke rett mengde og type mineralgjødsel.

Følgende laboratorium utfører analyse av husdyrgjødsel:

Eurofins Norsk Matanalyse AS, Avd. jord og planter, Postboks 3033, 1506 Moss. http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/naturgj0dsel.aspx Tlf. 91582561.

Priser for normalpakke som inneholder tørrstoff, total-N, ammonium-N, fosfor og kalium er kr 805,-.

Framgangsmåte for uttaking og innsending av prøve:

·        Prøven tas etter omrøring og slik at den blir et godt gjennomsnitt av hele lageret.

·        Bruk en bøtte som fylles med prøver fra flere steder i lageret eller fra flere lass under utkjøring. Bland godt og fyll en plastflaske på ca 0,5 liter. Til flytende gjødsel kan det brukes en reingjort brusflaske og til fastgjødsel en iskremboks. Emballasjen må være lufttett.

·        Skriv på navn med vannfast tusj (helst før fylling) og frys prøven ned straks.

·       Send inn prøven tidlig i uka slik at den kommer frossen fram til laboratoriet. Pakk flasken i 1-2 tette plastposer og bruk avispapir som isolasjon. Bruk en solid konvolutt og send som A-post.

·        Sammen med prøven legges et ark med navn, adresse, telefon, gjødseltype, og hvilken analyse som ønskes. ”Standardpakke” anbefales. Hos Eurofins kan det hentes et bestillingsskjema med diverse opplysninger på hjemmesiden deres.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.