Drivende temperaturer - rivende utvikling i graset

26.05.2016 Karin Hansen Nærland

Temperaturen er den viktigste enkeltfaktor for utviklingen i graset. Derfor betyr de meldte høye temperaturer i den kommende uke at vi når en kvalitet på 0,9 Fem/kg ts i løpet av de neste 5-7 dager de tidligste stedene i fylkene.

Vi har nå tatt ut grasprøver 2 ganger på Lista, Grimstad, Lyngdal og Finsland.

Hovedresultatene fremgår av tabellene nedenfor. Både Lyngdal og Landvik har målestasjoner, der vi har summert døgnvarmesummen siden 1. april. Summen er veldig lik for de 2 stasjoner på nåværende tidspunkt. Vi har ikke værstasjoner, der vi kan regne på summen på Lista eller i innlandet. Men det en kan forvente er at utviklingen vil gå fortest, der en nå har de høyeste temperaturer og litt senere f.eks på Lista, der værutsikten for de neste dagene viser lavere temperaturer. Samtidig har utviklingen pr. i dag kommet lengst på Lista, slik at slåtten likevel vil komme fort her.

Neste prøveuttak blir på mandag den 30. mai.

 

Lyngdal

Lyngdal (2 prøver)

Dato

Varmesum

Fem/kg ts

NDf % av ts

18.05.2016

383

1,05

49,4

23.05.2016

442

0,96

56,2

30.05.2016

ca. 550

   
       
 

Lista (1 prøve)

 

Dato

Fem/kg ts

NDF% av ts

 

18.05.2016

0,96

52,9

 

23.05.2016

0,94

54,5

 

30.05.2016

     
       
 

Landvik

Grimstad (2 prøver)

Dato

Varmesum

Fem/kg ts

NDF% av ts

18.05.2016

384

1,08

45

23.05.2016

446

0,99

52,3

30.05.2016

ca. 550

   
       
 

Finsland (2 prøver)

 

Dato

Fem/kg ts

NDf % av ts

 

18.05.2016

     

23.05.2016

1,08

47,2

 

30.05.2016

     

Ønsket fôrenhetskonsentrasjon henger sammen med hvor intensiv produksjon en har. Dersom en har rikelig grovfôr kan en gå for en høy konsentrasjon i fôret (0,9 – 0,95 Fem/kg ts) og erstatte kraftfôr med høykvalitetsgrovfôr. Dette gjelder i melkeproduksjon og okseoppdrett.

Dersom en ikke har så mye grovfôr bør en hellere satse på middels konsentrasjon på 0,88-0,90 Fem/kg ts. Dette gir mer struktur og balanserer mye bedre med større mengder kraftfôr.

Til vinterfôring til sau utenom lemmingsperioden passer det best med fôr med en kvalitet på 0,85-0,88 Fem/kg ts, der ungsau får den beste kvalitet. Ammekyr og gjeldkyr bør ha en grov kvalitet (ca 0,6 - 0,8 Fem/kg ts). Her er det store variasjoner i behov avhengig av rase, hold og driftsform.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.