Mikromineraler på sauebeiter

19.06.2008 (Oppdatert: 04.03.2015) Tønnes Hamar

Vær forsiktig ved bruk av kobber – det kan lett føre til forgiftning. Selen er viktig for å unngå muskeldegenerasjon hos lam og er bra for immunforsvaret og jurhelsa til søyene. Vi har nå en beitegjødsel tilsatt selen. Kobolt får vi ofte sterk mangel av på godt kalka beiter frå lamma er ca. 2 mnd. Vi har flere rådgjerder å velge i.

Mikromineraler på sauebeiter

Vær forsiktig ved bruk av kobber – det kan lett føre til forgiftning. Selen er viktig for å unngå muskeldegenerasjon hos lam og er bra for immunforsvaret og jurhelsa til søyene. Vi har nå en beitegjødsel tilsatt selen. Kobolt får vi ofte sterk mangel av på godt kalka beiter frå lamma er ca. 2 mnd. Vi har flere rådgjerder å velge i.

Kobber

I våre områder er det normalt nok kobber tilgjengelig i beitegraset både i utmark og innmark for sau og lam. Det skal ikke så mye ekstra tilførsel av kobber før det blir giftig for sau og lam. Overdosering kan vi lett få ved bruk av kobberholdig (rødbrun) slikkestein og annen mineralnæring, og ved strøing/sprøyting med kobbersulfat på graset rett før beiting.

Selen

Selen er det til vanlig for lite av på gjødslet innmark, om det da ikke er blitt tilført selen. På utmark er det ofte noe lavt innhold, men ikke stor mangel. Selen er viktig for å hindre muskeldegenerasjon hos lam og det er bra for immunforsvaret og jurhelsa til søyene.

Rådgjerder:

Selen tilføres dyra ved slikkestein (gul), en del andre mineralnæringer og kraftfôr.

I de siste årene har vi fått på markedet Fullgjødsla 21-3-8 med selen og natrium. Denne passer godt som beitegjødsel også for sau. Denne kan med fordel brukes 2 ganger der en gjødsler beitene 3 ganger. Bruk F. 21-3-8 som tidlig vårgjødsel – den inneholder en god del fosfor, og det er en fordel for å få veksten tidlig i gang i kalde vårer. Plantene har problemer med opptak av fosfor under kalde forhold. Om sommeren kan en gjødsle med en type som passer til behovet ut fra jordprøver. Selen blir raskt tatt opp av plantene og i tillegg vaskes det lett ut ved store nedbørsmengder, slik at en kan gjerne komme inn med F. 21-3-8 som 3. gjødsling på ettersommeren.

Kobolt

Kobolt er viktig for oppbygging av vitaminet B12. Normalt får lamma i seg godt med B12 i råmelka og dette held seg 6-8 veker. Dersom beitegraset inneheld lite kobolt stagnerer lamma i veksten fra 2. mnd. alder, blir slappe, får dårlig ull som tyder på vantrivsel, og enkelte kan stryke med.

Beiteplantene tar opp mindre kobolt dess høgere pH i jorda er. Dette kan merkes fra pH ca. 5,3 og øker på oppover. Det er nødvendig å kalke for å få graset og særlig kløveren til å trives, og det er viktig. Ved økologisk drift er dette særdeles viktig. Kobolt er også viktig for at de nitrogenfikserende bakteriene som kløver har på røttene skal trives. Så skal vi få i både pose og sekk, så må vi både kalke og i tillegg gjødsle med kobolt.

Heiebeitene er normalt svært sure på våre kanter, slik at her er ikke koboltmangelen spesielt utprega. Men i flere områder er det likevel i minste laget. Lam som har gått på slike beiter vil ha små reserver og raskt utvikle sterk koboltmangel når de kommer fra heia om høsten og inn på godt kalka og gjødsla innmark (tøe).

Rådgjerder:

Bruk saltslikkestein eller mineralfôr med kobolt til sau i innefôringsperioder ved bruk av koboltfattig grovfôr (ikke gjødslet/sprøytet med kobolt) og lite kraftfôr tilsatt kobolt.

Bruk saltslikkestein med kobolt inne etter lemming og på vårbeite lavt plassert, slik at lammene lærer å slikke på disse saltsteinene sammen med mora så tidlig som mulig.

Legg ut mange saltslikkesteiner med kobolt spreidd rundt i heiebeitet. Suppler med nye steiner utover sommeren etter som de blir brukt opp. Steinene kan transporteres opp vinterstid og pakkes inn i tette plastsekker til en får bruk for dem.

I heiebeite med koboltmangel bør en også bruke langtidsvirkende koboltkuler (vomtablett med minst 3 mnd. virkning) som legges inn hos lam før heieslepp. Lamma bør være minst 6 uker gamle. Denne har også noe virkning på innmarksbeite om høsten. Koboltkuler fås kjøpt hos veterinær. Bestill i god tid.

Lam som skal beite på kalket innmark (pH over 5,3) en tid sommer/høst må ha tilgang på kobolt (mer dess høgere pH) - aktuelle alternativer:

* Kraftfôr tilsatt kobolt (for eksempel til koppelam).

* Saltslikkestein med kobolt (noe usikker fordi ikke alle lam slikker).

* Koboltkuler (vomtablett som svelges - kjøp sjå ovenfor).

* For noen år siden laget Yara kalksalpeter med kobolt (NitraCo), men denne er ikke lenger på markedet. Helgjødsel 18-1-10 m/Co er et godt alternativ og passer godt brukt om våren.

* Sprøyte enga tidlig om våren før veksten starter (ikke bladgjødsling) hvert 3-4 år med 200 gram koboltsulfat pr. dekar. Dette er et rimelig alternativ der en lett kan sprøyte. Det er praktisk vanskelig å strø ut 200 gram pr. dekar.

Vær varsom med bruk av flere alternativer samtidig. Det kan bli for mye.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.