Bedre bunnlinje

11.10.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) Torleiv Roland

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi. Det kan være utfordringer i produksjon, utvikling av gården, oppstart av ny virksomhet på gården eller rett og slett for å systematisere egen drift . NLR Bedre Bunnlinje er et redskap til å skaffe seg bedre oversikt over produksjon og systematisere nødvendige tiltak framover.


 • Ny forståelse av og overblikk over din virksomhets situasjon, så nye muligheter kan bli aktivert – slagkraftig og med rett timing.
 • Et redskap til å kommunisere denne oversikten til alle som har bruk for det, ikke minst finansieringskilder.
 • Et instrument til å bevare fokus, holde på ideer og formulere handlingsplaner.
 • Fleksibilitet til løpende å tilpasse strategien til endringer på gården.
 • En plattform for strategiske diskusjoner med familie, rådgivere og andre bønder.   
 • Et redskap til oppfølging.
 • Gir oppfølging av hele eller deler av handlingsplanen med 15 timers rådgiving innen f.eks. bygningsteknikk, maskinteknikk, økonomi, jord- og plantekultur m.m.


Slik forløper et NLR BedreBunnlinje
Først avtaler vi et besøk på gården som passer for deg og din familie. Det er viktig at andre som er involvert på gården også er med på dette møte. Husk at selv om din ektefelle muligens har full jobb ved siden av er gården boplass. Investeringer griper inn i familiens hverdag. Også mulige effektiviseringer har mye å si for hele familien.


Bonden får på forhånd oversendt dagorden for første møte samt et skjema med noen spørsmål for å være forberedt. Møte avtaler vi til to og en halv time. Vi setter da i system en oversikt over virksomhet og ressurser på gården. Eksempel her er oversikt over jord og skog ressurser, husdyr, maskiner, bygninger og ikke minst de menneskelige ressurser. Vi drøfter så dette i sammenheng med å formulere en visjon for gården og framtidig drift.


Deretter setter vi opp noen strategiske mål og tiltak for å komme fram til den visjonen som er overordna for gården og driften. Måla skal være strategiske og målretta, samtidig skal de være både ambisiøse og realistiske.


Andre møte på gården avtales. På andre møte som også avtales til to og en halv time går vi gjennom saker fra første møte. Det kan være det har kommet opp nye ting eller at ting er sett i nytt lys. Andre møte er tid for å sette opp handlingsplaner gjerne med datoer for gjennomføring og hvem som har ansvar. Her kommer det ofte opp mange tiltak som synes nødvendige. Det her viktig at dette ikke blir ei uoverkommelig liste. Handlingsplaner skal være prioritert til de viktigste innsatsområder.


Eksempel på handlingsplan kan være:

 • Tiltak for å øke avlingsmengede på gården med grøfting og bedre jordarbeiding.
 • Rydde beiter for bedre produksjon på beiter.
 • Se på mulighet for investeringer på gården for å lette arbeidsmengde og belastning.
 • Kontakte bygningsrådgiver for å se på tekniske løsninger.


Hvem passer så NLR Bedre Bunnlinje for ?
Du som ønsker at gården din skal være et framtidsretta bruk og som vil ha fokus på:

 • Økt inntjening i eksisterende produksjon.
 • Få tid til ferie og sosialt liv med å systematisere arbeidsdagen.
 • Står foran planer om utvida drift.
 • Har planer om nye investeringer og ønsker økonomisk oversikt.
 • Ser på muligheter i nye produksjoner.


I opplegget med Bedre Bunnlinje er det hele tiden bonden som setter premissene. Ansatte i NLR skal hjelpe deg på vegen og hjelpe til å sette tiltak i system.
NLR Agder tilbyr dette opplegget til deg som bonde. Vi er nå i en fase der dette kan tilbys til kr 5 000,- for 20 times arbeid. Det er begrensa hvor mange som kan tilbys opplegget for denne prisen så her gjelder det å melde seg på.


Nå har du mulighet til å melde deg på for Bedre Bunnlinje for 2013 ved å kontakte Sigbjørn Leidal tlf 905 73 641 eller e-post sigbjorn.leidal@lr.no eller Torleiv Roland tlf 906 24 873 eller e-post torleiv.roland@lr.no

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.