Grøfting – materialvalg

28.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) Tønnes Hamar

Billige rør og små dimensjoner har kortest levetid. Bruk godt filtermateriale. Beskytt rørene mot trykkskader. Viktig å gjøre grøftearbeidet nøyaktig.

Drensrør

Korrugerte plastrør med enkel vegg (riller innvendig) har lavere gjennomstrømmingshastighet og slam avleires lettere enn i dobbeltvegga plastrør som er slette innvendig og korrugerte utvendig.

Omtrentlige priser per m: (innvendig diameter i mm)

Korrugert i kveil, enkel vegg

   • 50mm – kr 7,-
   • 83mm – kr 17,-

Dobbeltvegga i 6 m rette lengder

   • 48mm – kr 16,-
   • 69mm – kr 31,-
   • 100mm – kr 27,-
   • 150mm – kr 81,-
   • 200mm – kr 138,-

Legg merke til at prisen er lavere for 100mm enn 69mm. Dette skyldes trolig at salget av 100mm er stort.

Rør i kveil er lettere å legge der det må svinges rundt steiner i grøftebunnen. Stive rør i 6 m rette lengder fungerer bedre i myr.

Filtermateriale

Sagespon fra skurtømmer egner seg godt og er lett å legge. Sponen bør innholde så lite bark som mulig da den vil danne slim. En bør legge minimum 15 cm over røret. En bør regne med at det går minst 3 m³ per 100 m rør. Hentepris på sagbruk kr 50-100 per m³.

Grov sand fri for finmateriale og jern (brun farge) egner seg også godt, men er tyngre å legge, og en må påregne høgere pris dersom en ikke har dette tilgjengelig på egen eiendom. Jerninnhold i sanden vil kunne føre til utfellinger i de små hullene i rørveggen og tette røret.

Singel er utsatt for å slemmes til med finmaterialer i jorda, og er tung å legge. Dersom en legger duk over singelen for å hindre slam, kan en få jernutfellinger i duken som gjør den helt tett.

Støttemateriale

I blaut myr er det nødvendig å støtte opp røret med ei brei hun/bord under, ellers kan en få ujevne nedsynkninger der slam samler seg opp og etter hvert kan tette røret.

Det kan også være en fordel å legge huner/bord over filtermaterialet for å beskytte mot og fordele marktrykket fra tunge maskiner.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.