Lokale

Tiltak for raskere snøsmelting i år

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting.

Les mer ›

Ugrasbekjemping før plastlegging i potet

Ved ugrassprøyting før plastlegging er følgende midler godkjent brukt i 2018: Fenix, Sencor og Centium.

Les mer ›

Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Les mer ›

Meir presis agronomi

NLR skal vere best i landet på rådgjeving i presisjonslandbruk. Vi skal gi nøytrale råd om kva som er best for deg, samtidig som vi har god kontakt med maskinbransjen.

Les mer ›

Gjødsling til seine potetsorter

Nye forsøk viser betydelig forskjell i nitrogenkrav mellom sorter. For eksempel må Lady Claire gjødsles helt annerledes enn Saturna.

Les mer ›

Økonomisk rådgivning

Produksjonsbrukene øker i størrelse, det enkelte bruk har større investeringer enn tidligere. Mindre bruk må også tilpasse seg for å få gode løsninger.

Les mer ›

Fra drøm til virkelighet

Kåre Grindland, melkeprodusent i Finsland, gikk en stund med tanker om å bygge nytt ammekufjøs. Etter flere runder med økonomi- og byggrådgiver fra NLR står han nå med ferdig grunnarbeid.

Les mer ›

Mineralgjødseltyper og priser

Prisen på gjødsel er stort sett høyere enn på samme tid i fjor. Fullgjødsel og N-gjødsel er blitt 200-250 kr dyrere. Organiske gjødseltyper har en mindre prisøkning.

Les mer ›

Ta det riktige valget

Vi har tilbud innen økonomi. Ved større endringer i driften er det viktig med godt gjennomtenkte valg med tanke på lønnsomhet og økonomi.

Les mer ›

Økonomien i saueholdet

Vårens vakreste eventyr, sauelemminga, har allerede startet lengst sør på Agder, mens innlandsbonden må vente noen dager - til vårsola tar tak i snømengdene. At våren er i komminga er rimelig sikkert.

Les mer ›

Viktige økologiske driftsmiddel

Såfrø, kalk og gjødsel er svært viktig i økologisk produksjon for å få gode resultater. Her finner du samla info om en del aktuelle driftsmiddel.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2018

I fjor kom den nye kalktypen silisiumkalk på markedet. Generelt er det viktig å kalke.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla i vår, for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Les mer ›

Stor interesse for juletre på Agder

12 nye juletreprodusenter er klare for å plante til våren. Fjelledelgran er aktuelt for mange.

Les mer ›

Viktige nyheter for bær og frukt

Vi presenterer viktige nyheter om plantevern, planting av jordbær, frostsikring i blomstring i moreller og tiltak mot bakteriekreft i moreller.

Les mer ›

Etablering av nytt gjenlegg

Gammel eng med lite kulturplanter gir dårlig avling og ofte ikke så god kvalitet. Utnytt potensialet som er på jordet. En god etablering av gjenlegg er grunnlaget for høye avlinger i engårene.

Les mer ›

Nydyrking er lønnsomt

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Les mer ›

Husdyrgjødsel – billig handtering og god virkning

Best totaløkonomi oppnås med billig og rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødseleffekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.

Les mer ›

Fastgjødsel – en ressurs

Det er tilgang på rimelig kyllinggjødsel fra Rogaland. Dette kan være særlig aktuelt for bruk som har høye utgifter til mineralgjødsel.

Les mer ›

Drenering

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side