Lokale

Høstgjenlegg

17.08.2018

De fleste har nok utsatt fornying til neste år pga grovforsituasjonen, men for de det passer for er det nå svært gunstige forhold for høstgjenlegg.

Les mer ›

Uår/Ekstremår i Agder – hva gjør vi nå?

07.08.2018

Tørkesommeren på Agder i år har gitt store utfordringer bor bøndene i form av lave avlinger og mye ekstra arbeid. Det er ennå mange steder ca.

Les mer ›

Rett pris på rundballer gir mer avling

19.06.2018 (Oppdatert: 05.07.2018)

Det er i utgangspunktet markedet som bestemmer hva prisen på rundballer. Men rundballer ligger ikke ute på børsen og det er stor forskjell på hva baller faktisk blir omsatt for.

Les mer ›

Sprøyting av eng etter 1. slått

19.06.2018

Fikk du ikke sprøytet enga mot ugras i vår kan du gjøre noe med det nå. Vi minner også om at du må huske å notere ned tiltak du gjør og føre plantevernjournal.

Les mer ›

Tørke på Sørlandet – hva gjør du?

11.06.2018

På Sørlandet er enger og beiter sterkt preget av tørken. Her får du tips til tiltak som kan berge grasavlinga.

Les mer ›

Vanning til potet

25.05.2018

For å oppnå en stor avling av god kvalitet, må potetplantene ha jevn tilgang på vann helt fra begynnende knollansetting til vekstavslutning.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

24.05.2018

Endringer i sortiment og nye midler ble nevnt i forrige kornnytt. Rett sprøytetid mot frøugraset er når kornet har 2 -4 blad og ugraset 1-4 varige blad.

Les mer ›

Sprøyting av gjenlegg

18.05.2018

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe. Ofte venter en for lenge før en setter inn ugrasbekjemping.

Les mer ›

Vanning av gras

18.05.2018

Nå er det på tide å finne fram vanningsvogna.

Les mer ›

Investeringer i ammekuproduksjon

16.05.2018

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.

Les mer ›

Ugrasmidler i korn

10.05.2018

Bekjemping av frøugras i korn kan utføres med ugrasharv når forholdene ligger til rette for det, men kjemisk bekjemping er fortsatt det vanligste i vårt område.

Les mer ›

Isåing i etablert eng

02.05.2018 (Oppdatert: 04.05.2018)

Isåing i etablert eng kan være et svært aktuelt tiltak der man har tynn eng og der det av ulike årsaker er mindre aktuelt med et gjenlegg nå i vår.

Les mer ›

Husdyrgjødselspredning på eng i vår

02.05.2018

Husdyrgjødsla bør spres så raskt som mulig etter 15. februar dersom det er snø og telefritt. Det var lite tidlig spredning av husdyrgjødsel i år på grunn av snøen.

Les mer ›

Helgjødsel - aktuelt på beite

02.05.2018

Heilgjødsel er tørka hønsegjødsel tilsett Urea som N-Gjødsel og Kalium 49% som K-gjødsel. Produksjonen foregår i eigen fabrikk på Sele på Jæren.

Les mer ›

Mineralgjødsel

02.05.2018

Ved kysten er det nå tid for mineralgjødsling på eng og beiter.

Les mer ›

Ugrassprøyting i eng og beite

02.05.2018

Rett tid for kjemisk bekjemping av de fleste ugras er på store rosetter før blomsterstengelen strekker seg. For ugras uten typisk rosett på velutviklet bladmasse før blomstring.

Les mer ›

Vårbrakking av eng

02.05.2018

En grundig brakking av grasmarka før den pløyes eller freses reduserer problemene med flerårige ugras i gjenlegget og de første engåra.

Les mer ›

Muligheter for økonomisk tilskudd ved investeringer

25.04.2018

Tenker du på utbygging eller oppgradering av driftsapparat, så kan det være lurt å planlegge det nå og søke dette året.

Les mer ›

Drenering

23.08.2016 (Oppdatert: 27.04.2018)

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›

Tiltak for raskere snøsmelting i år

06.04.2018

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.