Lokale

Høymola er straks sprøyteklar

27.06.2019

Høymola er allerede i god vekst og begynner å bli sprøyteklar. Ta en runde på enga nå og vurder om det er behov for bekjempelse og kjøp inn middel slik at du er klar når høymola er klar.

Les mer ›

Jordarbeiding og såbed

03.04.2020

Det finnes mange ulike kombimaskiner som skal forenkle jordarbeiding og fornying av eng, men ikke alle er godt egnet for såing av grasfrø.

Les mer ›

11 trinn for vellykket fornying

03.04.2020

Det er kostbart å fornye enga, men også helt nødvendig. Her er 11 trinn for å få et vellykket gjenlegg.

Les mer ›

Gjødsling av sauebeiter

03.04.2020

På de tidligste beitene er det på tide å få ut eventuell husdyrgjødsel nå. Handelsgjødsel med organisk opphav er også en fordel å få på tidlig.

Les mer ›

Rug til intensive beiter for melkekyr

03.04.2020

Det har blitt mer vanlig også i Norge med rug brukt til intensive ettårige beiter til melkekyr. Rug etablerer seg veldig raskt og har veldig rask gjenvekst.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla!

23.03.2020

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Les mer ›

Få ut møkka nå!

11.03.2019

Husdyrgjødsla bør spres så tidlig som mulig, men det må være lagelig å kjøre.

Les mer ›

Suksess med isåing i eng

02.05.2018

Isåing i etablert eng kan være et svært aktuelt tiltak der man har tynn eng og der det av ulike årsaker er mindre aktuelt med et gjenlegg nå i vår. For å lykkes må en del kriterier være oppfylt.

Les mer ›

Ugrasmidler mot svartsøtvier i plastpotet

19.03.2020

Svartsøtvier har blitt et problemugras i potet. Centium har vært brukt i flere år, men etter revisjon av etiketten er det nå ikke lov å bruke middelet under plast eller duk.

Les mer ›

Nitrogengjødsling til Colomba

19.03.2020

Den nye tidligsorten Colomba har i forsøk gitt best avling ved 12-15 kg N per dekar. Sorten har en sjelden kombinasjon av høyt knollansett og tidlighet. Baksiden av medaljen er litt lavt tørrstoff.

Les mer ›

Nytt om plantevernmidler til potet 2020

19.03.2020 (Oppdatert: 20.03.2020)

Vi har fått godkjent tre nye tørråtemidler til årets sesong. Cymbal, Proxanil og Infinito blir viktige supplement til Ranman og Revus.

Les mer ›

Havre som matkorn

16.03.2020

Når vi snakker om matkorn tenker de fleste på hvete. Havre har tradisjonelt blitt forbundet med havregryn og havregrøt. Nå er dette i ferd med å endre seg.

Les mer ›

Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting

16.03.2020

Soppsprøyting har kun gitt en liten meravling i forsøk med seks ulike havresorter i Grimstad og på Jæren. Vekstregulering har ikke påvirket avlingen i denne forsøksserien.

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

16.03.2020

Soppsprøyting og vekstregulering har i forsøk gitt en formidabel avlingsøkning, særlig i seksradssortene. Toradssortene er mer resistente mot sopp og går ikke så lett i legde.

Les mer ›

Bruk av biorest og kompost i kornproduksjonen

10.02.2020

NLR Agder gjennomførte i 2019 et forsøk med biorest og kompost til korn. Resultatene er lovende.

Les mer ›

Beising av settepoteter mot svartskurv

21.01.2020 (Oppdatert: 04.02.2020)

Beising av settepotetene mot svartskurv før lysgroing er et viktig kvalitetstiltak i tidligdyrkinga.

Les mer ›

Stå sammen i krise

17.01.2020

Når krise oppstår er det viktig med god plan og godt utstyr. Den nye beredskapsplanen for jordbruket i Agder er et av disse verktøyene.

Les mer ›

Meir gjerdefri beiting

31.01.2020 (Oppdatert: 31.01.2020)

Sidan 2018 har norske geiter beita gjerdefritt på fleire gardar, og det er i gang uttesting på sau og storfe med mål om løyve i 2020.

Les mer ›

Lønnsomt med økologiske jordbær

31.01.2020 (Oppdatert: 31.01.2020)

Det er fullt mulig å oppnå en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær.

Les mer ›

Økologisk dyrking av skrellepotet

31.01.2020 (Oppdatert: 31.01.2020)

Sortene Nansen og Fakse har gitt akseptabel avling og kvalitet for skrellepotet til industrikjøkken. Carolus gir dessverre for dårlig kvalitet i ferdigvaren.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.