Wenche 2

Wenche Rundsag Høgetveit

Prosjektansvarlig
NLR Agder
Lauvlandsvegen 191, 4735 Evje

Dette kan Wenche hjelpe deg med:

Wenche er prosjektansvarlig, og har blant annet ansvar for søknader, rapportering, regnskap og budsjett i prosjektene. I tillegg har hun en del andre administrative oppgaver.