Svein

Svein Lysestøl

Rådgiver grovfôr
NLR Agder
Kirkeveien 32, 4580 Lyngdal
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima

Dette kan Svein hjelpe deg med:

Svein er rådgiver innen grovfôr, og jobber også med å ta jordprøver og lage gjødslingsplaner. Hans Geografisk område er vanligvis Lister/Lindesnes regionen.