Oda

Oda Verdal

Forsøkstekniker
NLR Agder
Rigetjønnveien 20, 4626 Kristiansand
Jordprøver og gjødslingsplan

Dette kan Oda hjelpe deg med:

Oda er forsøkstekniker og har kontorsted i Kristiansand. Hun jobber blant annet med jordprøver, gjødslingsplaner og forsøksarbeid.