Nina

Nina Ryen

Kontoransvarlig
NLR Agder
Rigetjønnveien 20, 4626 Kristiansand

Dette kan Nina hjelpe deg med:

Nina arbeider i administrasjonen og har blant annet ansvar for oppgaver som regnskap, nettsider og IT. Hun kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om medlemskap eller om fakturaer fra oss.