Erlend

Erlend Vandeskog

Rådgiver grovfôr
NLR Agder
Kirkeveien 32, 4580 Lyngdal
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Drenering

Dette kan Erlend hjelpe deg med:

Erlend er rådgiver innen grovfôr, og jobber også med å ta jordprøver og lage gjødslingsplaner. Han kan hjelpe med klimaplaner og dreneringsplaner. Hans Geografiske område er vanligvis Listerregionen.